Home arrow SVJ
SVJ PDF Tisk E-mail

 

Co nabízíme:
- Správu budov s jednotkami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva.

- Správu společenství vlastníků jednotek, případně výkon funkce předsedy společenství
   vlastníků jednotek.
  
Základní nabídka našich služeb:

- Předpis plateb fondu oprav a úhrady za služby spojené s bydlením.
- Evidence plateb fondu oprav a úhrad za služby spojené s bydlením (evidence  
  neplatičů).
- Návrh a kalkulace příspěvku na fond oprav.
- Roční vyúčtování služeb spojených s bydlením (topná sezona, el. energie spol.   
  prostor...).
- Vedení podvojného účetnictví (vyhotovení roční uzávěrky, komunikace s FÚ,
  zpracování daňových přiznání...).
- Pomoc při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb, prací, pronajímateli
  nebytových prostor...).
- Pojištění nemovitosti.
- Právní poradenství.

Zajišťujeme:
- Drobné opravy a základní údržbu.
- Rozsáhlejší opravy a rekonstrukce domu.
- Vypracování projektové dokumentace.
- Vypsání výběrového řízení.
- Vyřízení stavebního povolení.
- Vedení pasportu domu (technická evidence).
- Provádění provozních revizí dle platných ČSN předpisů.