SVJ

Co nabízíme?
     Nabízíme služby spojené se správou nemovitosti a převodem bytů do vlastnictví včetně pomoci při zakládání společenství vlastníků.

Základní nabídka našich služeb:
- Předpis plateb fondu oprav a úhrady za služby spojené s bydlením.
- Evidence plateb fondu oprav a úhrad za služby spojené s bydlením (evidence  
  neplatičů).
- Návrh a kalkulace příspěvku na fond oprav.
- Roční vyúčtování služeb spojených s bydlením (topná sezona, el. energie spol.   
  prostor...).
- Vedení podvojného účetnictví (vyhotovení roční uzávěrky, komunikace s FÚ,
   zpracování daňových přiznání...).
- Pomoc při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb, prací, pronajímateli
   nebytových prostor...).
- Pojištění nemovitosti.
- Právní poradenství.

Zajišťujeme:
- Drobné opravy a základní údržbu.
- Rozsáhlejší opravy a rekonstrukce domu.
- Vypracování projektové dokumentace.
- Vypsání výběrového řízení.
- Vyřízení stavebního povolení.
- Vedení pasportu domu (technická evidence).
- Provádění provozních revizí dle platných ČSN předpisů.

    Cena za zajišťování správy činí od 133,- Kč bez DPH měsíčně za bytovou jednotku.